پوشش جانوری خوش ییلاق

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
شهریور ۲۰, ۱۳۹۳

پناهگاهی برای حیات وحش شاهرود

خوش ییلاق پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق به مساحت ۱۵۰۰۵۷ هکتار ، در شمال شرقی شهرستان شاهرود و جنوب شرقی شهرستان علی آباد قرار دارد . مختصات جغرافیایی آن بین طول های ۵۵ درجه و ۱۳ دقیقه تا ۵۵ درجه و ۵۴ دقیقه شرقی و عرضه های ۳۶ درجه و ۳۸ دقیقه تا ۳۷ درجه و ۳ دقیقه شمالی است […]