پیست اسکی سپیدان

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
شهریور ۲۱, ۱۳۹۳

تاریخچه پیستهای ایران

تاریخچه پیستهای ایران اسکی به طور رسمی در ایران از سال ۱۳۳۲ با افتتاح پیست اسکی آبعلی آغاز شد. این پیست که اولین پیست ایران است در استان تهران قرا دارد. ارتفاع بلندترین قله در این منطقه از سطح دریا ۲۶۵۰ متر است و ارتفاع منطقه شروع از سطح دریا ۲۴۰۰ متر ، این پیست دارای یکدستگاه تله و پنج […]