پیکاپ ویزای آمریکا از آنکارا،پیکاپ ویزا،خدمات ویزا، مدارک ویزا پیکاپ،ویزای آمریکا، پیکاپ ویزای آمریکا،پیکاپ ویزای آمریکا در آنکارا ترکیه

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
آذر ۲۲, ۱۳۹۵

پیکاپ ویزای آمریکا از آنکارا

پیکاپ ویزای آمریکا از آنکارا با توجه به اینکه برای درخواست ویزا نیازی به حضور فرد نمی باشد، می توان پاسپورت را از طریق نماینده به سفارت تحویل داد. عملیات ارسال پاسپورت به سفارت و بازگرداندن آن به شخص، پیکاپ (Pick Up) یا پیکاپ ویزا نامیده می شود. از مزایای پیکاپ یا پیکاپ ویزا می توان به هزینه پایین تر […]