پیکاپ ویزای آمریکا در ارمنستان،پیکاپ ویزا،خدمات ویزا،مدارک ویزا پیکاپ،ویزای آمریکا،پیکاپ ویزای آمریکا

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
آذر ۲۲, ۱۳۹۵

پیکاپ ویزای آمریکا در ارمنستان

پیکاپ ویزای آمریکا در ارمنستان جهت انجام پیکاپ ویزای آمریکا، از طریق سه کشور می توان اقدام کرد با توجه به اینکه برای درخواست ویزا نیازی به حضور فرد نمی باشد، می توان پاسپورت را از طریق نماینده به سفارت تحویل داد. عملیات ارسال پاسپورت به سفارت و بازگرداندن آن به شخص، پیکاپ (Pick Up) یا پیکاپ ویزا نامیده می […]