گردشگری ایران،گردشگران،ایران،گردشگری

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
دی ۱۶, ۱۳۹۴
گردشگری ایران

گردشگری ایران؛ ۲۲چالش گردشگری ایران

گردشگری ایران؛ ۲۲چالشگردشگری ایران در آستانه تصویب برنامه ششم توسعه و درحالی که گفته می‌شود گردشگران ورودی به ایران باید در سال ۱۴۰۴ یعنی تنها ۱۰سال دیگر، به رقم ۲۰میلیون نفر برسند اما همچنان کارشناسان راه دستیابی به این هدف را پر از چالش‌های اساسی ارزیابی می‌کنند. به گزارش «دنیای اقتصاد» در همین راستا طی پژوهشی که از سوی چند […]