یونان،کلیساهای متئورا یونان،مردم یونان

           رزرو پروازهای خارجی به زودی راه اندازی می شود               

Please follow and like us:
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۴

یونان ؛ کلیساهای متئورا یونان

یونان: کلیساهای متئورا یونان در متئورا یونان در محیطی جنگلی بیش از ۱۵ کلیسا وجود دارد که این کلیسها بر روی تپه ها وجود دارد و مردم یونان به مناسبت ها مختلف به این محل ها می روند و بسیار از گردشکران نیز از از این کلیسا ها بازدید می نماید ورود هر یک از این کلیسها ۱۳ یورو می […]